PROFONICA

Laboratorium Ekspertyz Fonoskopijnych

Fonoskopia

Trzy podstawowe dziedziny działalności Laboratorium:

 • Sporządzanie stenogramów nagrań
 • Potwierdzanie autentyczności nagrań
 • Identyfikacja mówców

ANALIZA I OBRÓBKA CYFROWA NAGRAŃ 

u2

  • Analiza nagrań dokonanych za pomocą różnego typu urządzeń (dyktafonów, telefonów komórkowych i in.)
  • Niwelowanie zakłóceń i zniekształceń zapisanych nagrań
  • Odzyskiwanie nagrań utraconych z urządzeń cyfrowych

4

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ  

5

 • sporządzanie stenogramów nagrań w jęz. polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim
 • transkrypcja nagrań intensywnie zakłóconych i zniekształconych
 • określanie tła akustycznego pomieszczenia
 • sporządzenia charakterystyki sprzętu użytego do nagrania

POTWIERDZANIE AUTENTYCZNOŚCI NAGRAŃ

 6

 • Analiza akustyczno-pomiarowa i wizualna (oscylogramy, spektrogramy i inne formy wizualizacji)
 • Audytywna ocena ciągłości i integralności nagrań poprzez analizę semantyczną treści, charakterystykę dyskursu, przystawalność do kontekstu pragmatycznego, badanie spójności kognitywnej, itd.
 • W powiązaniu z badaniem indywidualnych cech głosu stwierdzenie stopnia zmienności stosowanych uproszczeń, procesów fonologicznych, spójności dialektalno-akcentowej, itd.

IDENTYFIKACJA MÓWCÓW

u3

  • Potwierdzenie lub zaprzeczenie tożsamości głosu w materiale dowodowym  i porównawczym
  • Określenie liczby osób biorących udział w nagraniu
  • Pobieranie materiału porównawczego

BADANIE MOWY  W SYTUACJACH NIETYPOWYCH I PATOLOGICZNYCH

Untitled

  • Pod wpływem narkotyków, alkoholu, leków i innych środków odurzających
  • W sytuacjach skrajnego zagrożenia
  • W patologiach anatomicznych i funkcjonalnych toru głosowego
PROFONICA © 2013 Frontier Theme