PROFONICA

Laboratorium Ekspertyz Fonoskopijnych

Życiorys naukowy

WGonet_biurkoŻYCIORYS NAUKOWY

Dr hab. Wiktor Gonet, założyciel Laboratorium Ekspertyz Fonoskopijnych, podczas studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał gruntowną wiedzę w dziedzinie dyscyplin badających warstwę dźwiękową języka. Tej samej tematyce poświęcił swoją pracę magisterską, a później również doktorską. Od początku pracy naukowej prowadził instrumentalne badania fonetyczne w Polsce (UMCS w Lublinie, Zakład Fonetyki Akustycznej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Poznaniu) i poza jej granicami (Wydział Fonetyki i Lingwistyki Uniwersytetu w Reading – Wlk. Brytania).

Dr Wiktor Gonet ma bogaty dorobek naukowy. Jest autorem ponad 50 prac naukowych. Wygłaszał wykłady w kraju i za granicą, m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Niemczech. Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych z dziedziny fonetyki oraz w ponad 40 międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadził, jako promotor, ponad 400 prac magisterskich, w tym kilkadziesiąt z dziedziny aspektów osobniczych artykulacji języka, identyfikacji głosu oraz zmienności osobniczej artykulacji.

Od 1988 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fonetycznego. Współpracuje z naukowcami w Polsce i za granicą. Jest autorem metody odróżniania analogowego nagrania oryginalnego od jego kopii, a także badania tzw. podpisu elektronicznego urządzeń nagrywających. Obecnie pracuje nad wielopoziomową analizą w zakresie identyfikacji, opisu i hierarchizacji cech lingwistycznych charakteryzujących ciągłość fonogramu dowodowego. Zajmuje się również badaniami nad zmiennością osobniczą języka – opracował własną metodę identyfikacyjnej analizy porównawczej mówców w oparciu o osiągnięcia ostatniej dekady fonoskopii zagranicznej.

W roku 2018 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie fonetyki, co czyni go najwyżej utytułowanym badaczem fonoskopii w Polsce.

PROFONICA © 2013 Frontier Theme